Naziv kompanije:
Porsche Novi Sad
Sedište kompanije:
Zrenjaninski put 24
21000 Novi Sad
Pravna forma:
Telefon:
+381 21 481 57 00
Fax:
+381 21 481 57 49
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
17522060
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: