Naziv kompanije:
Porsche Novi Sad
Sedište kompanije:
Zrenjaninski put 24
CS-21000 Novi Sad
Pravna forma:
Telefon:
+381 21 4815 710, servis: 4815 764
Fax:
+381 21 4815 769
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: