Integrisana politika

Porsche Inter Auto S d.o.o. je opredeljena da konstantno unapređuje svoje poslovanje, koje se odnosi na prodaju novih i polovnih vozila, rezervnih delova, finansijske usluge i servisiranje vozila. U tom cilju, uspostavljen je integrisani sistem menadžmenta koji obuhvata: menadžment kvaliteta, menadžment zaštite životne sredine i menadžment zdravlja i bezbednosti na radu.
Sertifikat

Konstantan zadatak najvišeg rukovodstva i svih zaposlenih obuhvaćen je sledećim principima:


1. Zadovoljenje potreba korisnika usluga
2. Zadovoljstvo zaposlenih
3. Ispunjenje potreba i očekivanja drugih zainteresovanih strana
4. Zaštita informacija od neovlašćenog pristupa
5. Zadovoljenje standarda, zakona i propisa iz delatnosti poslovanja, kao i obavljanje svih poslovnih aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
6. Štednja resursa i energije, kontrolisano postupanje sa otpadom, kao i preventivno sprečavanje zagađenja životne sredine
7. Čuvanje i unapređivanje zdravlja, učinka i zadovoljstva na poslu naših zaposlenih kontinuiranim unapređenjem radnog okruženja i mnoštvom preventivnih mera zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja, kao i bezbednosti na radu.
8. Stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu

 

                                                                                                                    Porsche Novi Sad